Casco ecologisch woonhuis, Papenveer

Het project in Papenveer betreft het bouwen van een casco ecologisch woonhuis. De woning wordt volledig opgebouwd uit een houten damp-open constructie en wordt afgewerkt met een open houten gevelbekleding en met houten kozijnen.

Project gegevens

Architect:                Peter Veldmans Architectuur

Constructeur:          Advies- en constructiebureau van der Werf-Partners

Bouwbedrijf van Engen - Ecologisch woonhuis, Papenveer