Ecologische houtbouwer

Home  /  Ecologisch houtbouwer

Missie: Waar we voor staan

Bouwbedrijf van Engen bouwt ecologische houten woningen, villa's en utiliteitsgebouwen. We leveren kwaliteit door te kiezen voor natuurlijke en energiezuinige oplossingen. Hierdoor ontstaat een gezond gebouw voor de gebruiker, werknemer en omgeving. De grondstoffen van onze gebouwen verwerken we op een bewuste manier. Een uitdagend ontwerp, bouwmethode of energieopgave past bij onze passie voor maatwerk. Binnen een bouwteam met ontwerper, bouwer en eindgebruiker werken we samen op basis van respect, professionaliteit, vertrouwen en nuchterheid. We zijn trots op het enthousiasme en vakmanschap van onze medewerkers! Met elkaar leveren we prachtige projecten op en bouwen we mee aan de toekomst van het ecologische en circulair bouwen in Nederland.

Visie: Waar we voor gaan

Een vooruitstrevend ecologische houtbouwbedrijf zijn en blijven. Door het bouwen van ecologische houten gebouwen gericht op duurzaamheid, comfort en gezondheid maken we dromen van opdrachtgevers werkelijkheid. Daarbij leveren we zo onze bijdrage aan de Nederlandse transitie naar meer ecologisch, biobased en circulair bouwen.

Kernwaarden: de basis

 1. Kwaliteit: We doen het goed of we doen het niet
 2. Veiligheid: We nemen verantwoordelijkheid en zijn zuinig op onze mensen
 3. Respect: We werken samen met wederzijdse waardering en we luisteren naar elkaar
 4. Duurzaamheid: We kiezen voor oplossingen in harmonie tussen mensen, natuur en ondernemerschap
 5. Betrouwbaarheid: We zijn open en werken eerlijk
 6. Deskundigheid: Met elkaar bouwen we kennis op en delen deze
 7. Vooruitstrevend: We blijven scherp op mogelijkheden voor beter
 8. Passie: We zijn gedreven, dankbaar en enthousiast over wat we doen

CO2 opslag

Een groot voordeel van hout en andere biobased materialen is de opslag van CO2 in het materiaal. De meest toegepaste houtsoort in de constructie van een woning is vurenhout en dit slaat bij de groei 623 kg CO2 op per m3 hout. Er wordt zomaar 50m3 vurenhout toegepast in een woning, waardoor alleen in de constructie van één woning al 31.150 kg CO2 is opgeslagen. Indien andere biobased materialen worden meegerekend, zoals cellulose, vlas en riet, komt men op ca. 50.000 kg per woning aan CO2 opslag.
In de jaren 2023 en 2024 hebben we als Bouwbedrijf van Engen 17 woningen opgeleverd met een totaal van 705.555 kg CO2 opslag in de houten constructies van deze woningen.

Zie voor meer informatie over heb berekenen van CO2 opslag in hout de website van Centrum Hout.

Bouwen is van dromen werkelijkheid maken

De ontwikkeling van Bouwbedrijf van Engen van een regionale allesdoener naar een ecologische houtbouwer is niet van gister. Onderstaand leest u meer over de historie van ons bedrijf en het ontstaan van onze visie op bewust duurzaam bouwen.
Juni 2023

Bewust duurzaam bouwen

Door de jaren heen heeft duurzaamheid een grote rol gespeeld in de keuzes binnen ons bedrijf. Duurzaamheid is het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en  economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de komende generaties. We hebben dit in ons bedrijf vertaald naar een viertal zaken:

 1. Duurzaam omgaan met grondstoffen: Waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van onuitputtelijke grondstoffen (natuurlijk)
 2. Duurzaam omgaan met materiaal: De materialen op een bewuste manier verwerken door minder transport, materieel en minder afval
 3. Duurzame installaties: Zorgen voor zeer energiezuinige gebouwen, gekoppeld aan een intelligente installatie (wp, wtw, pv, pvt, solarfreese, massa kachels)
 4. Duurzaam samenwerken: Respectvol, zichtbaar enthousiast (omgangsgrenzen bewaken, technische grenzen verleggen)
Juni 2022
Uitbreiding kantoor BvE, maart 2024

Ecologische houtbouwer 2019-heden

Bouwbedrijf van Engen BV heeft bewust de keuze gemaakt om zich te profileren als ecologische houtbouwer. Waar we voorheen ook nog wel eens een traditionele verbouwing uitvoerde is staat vanaf nu de specialisatie in het zoveel mogelijk toepassen van ecologische en duurzame materialen voorop. Dit komt het duidelijkste naar voren in onze passie voor houtskelet-bouw. We omschrijven ons als jong en gemotiveerd bedrijf voor de particuliere bouwsector maar maken graag een groeistap naar groter utiliteitsprojecten als een wildopvang en gemeentewerf. 

Het grootste deel van onze werkzaamheden bestaan vooralsnog uit het nieuwbouwen van houtskelet woningen in letterlijk alle soorten en maten. Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor verbouw, renovatie of maatwerk; maatstaf hierbij is wel om de woning duurzamer achter te laten dan voor de bouw. Door met de juiste onderaannemers samen te werken is er altijd een vakbekwaam persoon met het betreffende bouwdeel bezig. Het eigen personeel houdt zich voornamelijk bezig met allerhande timmerwerk of het nu het grove betontimmerwerk is, het prefabriceren van houten elementen of de fijne meubeltechniek.

Juli 2017
Uitbreiding werkplaats BvE, januari 2019

BvE BV 2015-2018

In juli 2014 is de compleet nieuw gebouwde werkplaats in Kockengen officieel geopend en in gebruik genomen. Met een blijvend groeiend personeelsbestand is het bedrijf in juni 2015 omgezet naar een BV. Deze bedrijfsvorm past beter bij de omvang en werkzaamheden van het bouwbedrijf. Verdere groei zorgde ervoor dat het nieuwe pand eigenlijk al snel te klein werd. Met name voor het bouwen van de houten elementen. Na het nodige geduld tijdens het voortraject met de vergunning is eind 2018 de werkplaats uitgebreid en met zo'n 16 meter aan de achterkant bijna verdubbeld. Tevens zijn het kantoor en de kantine beide ook twee keer zo groot geworden en bieden zo weer een prettige werkomgeving.

Juni 2016
Werkplaats BvE, Portengen 2014

Bouwbedrijf van Engen 2008-2014

Na het afronden van de opleiding is op 1 januari 2008 de doorstart gemaakt naar Bouwbedrijf van Engen. Toenmalige werkzaamheden van het bedrijf betroffen het daadwerkelijk bouwen van allerhande grote en kleine opdrachten. Sindsdien is het bedrijf gestaag verder gegroeid met gemiddeld een timmerman per jaar erbij. Door samenwerking met diverse in ecologisch bouwen gespecialiseerde partijen is er op dit vlak veel kennis binnen het bedrijf. Samen met onze passie voor houtskelet-bouw heeft dit een verschuiving naar ecologische nieuwbouwprojecten teweeg gebracht binnen het bedrijf.

Oktober 2014
Loods Bouwbedrijf van Engen, Nieuwersluis 2010

V.E.T.T. 2006-2008

Jan-Willem heeft Bouwbedrijf van Engen op 1 januari 2006 door gestart in aanvulling op de studententijd. Tijdens het volgen van de opleiding MBO en de doorstroom naar HBO Bouwkunde dienden verschillende klussen en opdrachten zich aan die het opstarten van een eigen bedrijf aantrekkelijk maakten. Het ging hierbij voornamelijk om (kleinere) timmerklussen en tekenopdrachten (bijvoorbeeld bouwaanvragen). Deze combinatie kwam terug in de toenmalige naam van het bedrijf die Jan-Willem en Mariëtte inschreven bij de KvK: V.E.T.T. (Van Engen Teken- en Timmerbedrijf). Deze naam stond te lezen op het dak van de voormalige werkplaats op terrein van de boerderij van het ouderlijk huis (nu van mijn broertje) in Nieuwersluis. Een herinnering dat ieder groot bedrijf een klein begin heeft.

Juli 2008
Schuur V.E.T.T. Nieuwersluis 2007